Välkommen att använda systemet för servicesedlar och köpta tjänster!

Om saken är ny för dig, bekanta dig med den:

Som klient http://www.parastapalvelua.fi/asiakkaalle/

Som serviceproducent http://www.parastapalvelua.fi/palveluntuottajalle/

Som servicearrangör http://www.parastapalvelua.fi/palvelunjarjestajalle/

I användningen av systemet får du hjälp av instruktionsvideorna https://dreambroker.com/channel/yptrzhri