Att sköta ärenden i stället för en annan

En klient som beviljats servicesedel kan befullmäktiga en annan person att sköta sina ärenden i PSOP-tjänsten. Befullmäktigandet görs med den bifogade blanketten och returneras till den som beviljat servicesedeln. Den som har fullmakt att sköta en annan persons ärenden loggar in i systemet med sina bankkoder eller ett mobilcertifikat. Han ser klientens basuppgifter, de beviljade servicesedlarna och köpta tjänsterna samt de servicehändelser som serviceproducenten registrerat. Fullmakt till skötande av en annan persons ärenden. Fullmakt till skötande av en annan persons ärenden

Automatisk kontroll av serviceproducenters lagstadgade skyldigheter

Serviceproducenter rekommenderas ansluta sig till Suomen Tilaajavastuu Oy:s program Pålitlig Partner. Medlemskapet gör det möjligt att automatiskt kontrollera de lagstadgade skyldigheterna av en serviceproducent. Bli medlem här https://www.tilaajavastuu.fi/sv/palitlig-partner/